English English

Praktisk informasjon om døgnopphold på familieavdelingen

UKEPLAN:


Det er rom for individuelle tilpasninger ut fra denne grunnplanen.

Skole/barnehage

Barnet som er innskrevet får undervisningstilbud/barnehagetilbud i lokaler i etasjen over leiligheten sammen med lærer. Vi gir av og til et skoletilbud også til søsken. Det er ingen andre barn i dette tilbudet mens familien er inne.

Foreldresamtale

Foreldre har samtale med psykolog eller familieterapeut i samtalerommet ved siden av leiligheten.

Familie

Hele familien har familiesamtale eller aktiviteter sammen med psykolog/familieterapeut. Dette kan foregå i samtalerommet, utendørs i nærområdet eller på andre fritidstilbud.

Lunsj

Familien spiser lunsj i leiligheten.

INFORMASJON OM TIDEN FØR INNLEGGELSE:

Forarbeidsfasen er perioden fra første møte med familien og de ansatte, og fram til oppholdet. I denne perioden har vi samtaler både med den familien som skal bo her, bup, skole/barnehage og annet hjelpeapparat.

Familien får informasjon og det lages en behandlingsplan utfra målene familien ønsker for behandlingen. De får informasjon om hvordan vi samarbeider med skole og barnehage. Vi vil gjennomføre en utviklingsbasert kartlegging (NMT - Neurosequential model of therapeutics) gjennom grundige intervjuer med foreldre, skole/barnehage samt observasjoner av barnet. 

I samarbeid med foreldre og barn gir vi informasjon til barnas skole/barnehage. Lærer fra familieavdelingen vil også gjøre observasjoner på skolen. Skole og barnehage vil bli tilbudt et kurs "Men vi er jo ikke terapeuter". Vi gjør avtaler om at barnas lærer og eventuelt assistent besøker barna på Østbytunet. Det er også mulig å få medelever på besøk.

Foreldrene blir enten sykmeldte, eller får opplæringspenger fra NAV under oppholdet.

Vi jobber ut i fra den forståelsen at foreldre er i en særskilt posisjon til å hjelpe barna sine. De har derfor en viktig rolle i familiearbeidet vårt. Vi vil hjelpe foreldre slik at de kan hjelpe barna.

UNDER OPPHOLDET:

Mat bestilles ukentlig på nettet gjennom oss, og familien lager alle måltider selv. Første dag i oppholdet spiser vi som regel felles lunsj i leiligheten (familien og ansatte). 

Etter klokka 14.00 - 15.00 organiserer familien seg selv (fritidsaktiviteter, middag, få besøk, dra på besøk). Det er ingen ansatte til stede på familieavdelingen etter klokka 16.00. Det er kvelds- og nattevakt på de andre avdelingene. I helgene reiser familien hjem, eller de kan velge å være i leiligheten. Det er da ingen ansatte tilstede på Østbytunet.