English English

FAMILIEAVDELINGEN

Østbytunet har en familieavdeling i tillegg til de tre døgnavdelingene. Familieavdelingen består av en døgnenhet for innleggelse av familier og en ambulant Familie- og nettverksenhet.

Om oss på familieavdelingen

Vi tilhører spesialisthelsetjensten innen psykisk helse for barn, og det er BUP som henviser til oss. Alle familier vi møter har krevende utfordringer og store omsorgsoppgaver. Hos oss vil du treffe engasjerte pedagoger, psykologer og familieterapeuter som er opptatt av å møte enkeltmennesket med respekt og verdighet. Foreldre er i en særskilt posisjon til å hjelpe barna sine, og har derfor en viktig rolle i familiearbeidet vårt. Vi vet at bak all atferd finnes følelser og intensjoner.  Sammen med foreldrene vil vi finne nye måter å forstå barna på. Vi ønsker å formidle håp om at noe kan bli annerldes og gi muligheter til endring og utvikling.

Sentrale elementer i arbeidet vårt:

  • Fokus på alle i familien
  • Tilknytning og tilhørighet
  • Følelsesregulering og tilstandsavhengig fungering
  • Legge til rette for at barn kan fortelle om egne erfaringer
  • Åpne opp for tabuiserte temaer
  • Utviklingsstøttende samspill
  • Relasjonskompetanse
  • Hjernens fungering og traumetriggere

Underveis i arbeidet vårt samarbeider vi med instansene som skal følge familien videre, for eksempel BUP, PPT, skole, barnevern, fastlegen, tilrettelagte tjenester eller psykisk helsetjeneste i kommunen.

Vi tror dette hjelper:

Bli tatt på alvor og respektert
Forstå følelser bak atferd
Anerkjenne følelser og opplevelser
Gi rom for utvikling i trygge relasjoner
Se foreldre som ressurs