English English

Om oss

Østbytunet ble bygget i 1969 av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. Driften ble utvidet i 1993 med to ambulante team, og med en tredje døgnavdeling i 2001. Høsten 2010 startet vi opp Familieavdeling med inntak av en familie om gangen for behandlingsopphold.


Telefonnummer, aktuelle navn og adresser:

Østbytunet: telefon 67 92 20 40

Skolen på Østbytunet: telefon 63 89 18 70.

Besøksadresse: Østbyveien 27, Lørenskog.

Postadresse: Østbytunet, postboks 14, 1477 Fjellhamar

Tlf.: 67 92 20 40

E-post: post@ostbytunet.no


Som privateid institusjon har Østbytunet eget styre. Styret og styrleder velges av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. 

Daglig leder for Østbytunet er Rolf Chr Lein

Faglig leder er sjefpsykolog Rune Frøyland