English English

Om oss


Østbytunet ble bygget i 1969 av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. Driften ble utvidet i 1993 med to ambulante team, og med en tredje døgnavdeling i 2001. Høsten 2010 startet vi opp Familieavdeling med inntak av èn familie om gangen for behandlingsopphold.

Telefonnummer, aktuelle navn og adresser:

Østbytunet: telefon 67 92 20 40

Skolen på Østbytunet: telefon 63 89 18 70.

Besøksadresse: Østbyveien 27, Lørenskog.

Postadresse: Østbytunet, postboks 14, 1477 Fjellhamar

Tlf.: 67 92 20 40

E-post: post@ostbytunet.no


Som privatideèll eid institusjon har Østbytunet eget styre. Styret og styrleder velges av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. 

Daglig leder for Østbytunet er Rolf Chr Lein

Faglig leder er sjefpsykolog Rune Frøyland