English English

SKOLE FOR DØGNAVDELING

Akershus fylkeskommune driver skole ved Østbytunet.


Skolens undervisningen dekker vanlig pensum og er mest mulig lik en vanlig skoledag, men oppgaver og læreplaner er individuelt tilpasset barnets skolefungering. Dette særlig etter vurdering av de positive ressurser det enkelte barn har. Skolens undervisning søkes orientert mot barnas mestring, for å tydeliggjøre sterke sider hos barnet og for å bygge opp bedret tillit og lyst til skolefaglig arbeid. 

Skolen er organisert som en grunnskoleavdeling av Skedsmo videregående skole.