English English

Fagutvikling

NMT (The Neurosequential Model of Therapeutics) er en utviklingssensitiv utrednings- og behandlingsmodell basert på nevrobiologisk vitenskap.


Det er en modell som imøtekommer de utfordringene man har hatt med å overføre kunnskap om traumebehandling fra voksenfeltet til barnefeltet. Arbeidet med utviklingen har vært ledet av dr Bruce Perry ved The Child Trauma Academy i Houston, USA (Perry, 2009). Modellen er spesielt utarbeidet med tanke på å utrede traumatiserte barns funksjonsnivå gjennom en kartlegging, for å tilpasse behandlingen deretter.

Samme miljø har også utviklet en skoletilpasset modell kalt The Neurosequential Model of Education (NME), og utviklet et kartleggingsverktøy for funksjoner nært knyttet til skoleprestasjon.

Forskningen som NMT bygger på tyder på at traumer, mangel på omsorg og brudd i relasjoner tidlig i livet ikke bare påvirker barnets sosiale, relasjonelle og emosjonelle kompetanse, men at det også har alvorlige konsekvenser for utviklingen av barnets hjerne. Forenklet kan vi si at traumatiske opplevelser vil påvirke et voksent menneskes hjerne, mens for barnet vil det organisere utviklingen av barnets hjerne. Dette er en betydningsfull forskjell som også har konsekvenser for barnets behandlingsbehov.

Les mer: https://www.forskningsdagene.no/artikler/traumer-setter-biologiske-spor!t-3426