English English

Velkommen!

Østbytunet eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. Vi holder til i Lørenskog kommune, like ved Ahus. Barn hos oss er i barneskolealder, men i enkelttilfeller både yngre og eldre barn.

På Østbytunet kan vi ha 23 barn i behandling. 19 av disse på døgnplass og 4 på dagplass: Barna er fordelt på tre hus (avdelinger). Vi har også en familieavdeling. Der kan barn sammen med familien være til fire ukers opphold. I tillegg til avdelingene har Østbytunet ambulante tjenester.

Tilbud gis etter søknad fra Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Helse Sør- Øst. Driftskontrakt er med Regionalt Helseforetak Helse Sør-Øst.

Søknadsskjema: Klikk her

....eller kontakt oss på post@ostbytunet.no


Østbytunet gir tilbud til:

• barn som pga sin væremåte er kommet "på kant med" egen skole og nærmiljø

• barn som trenger sosial erfaring og trening

• barn med liten tro på seg selv, med svakt selvverd og negativt selvbilde

• de sinte, "utagerende", barna. Barn med mangel på egenregulering og "selvkontroll"

• vaktsomme barn med uheldige kontakt-, trygghets, og tilknytningserfaringer

• barn som er avvisende til tillitsfull kontakt