English English

Velkommen!

Østbytunet eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus. Vi holder til i Lørenskog kommune, like ved Ahus. Barn hos oss er i barneskolealder, men i enkelttilfeller både yngre og eldre barn.

Østbytunet tilbyr døgnbehandling for barn. Barna er fordelt på tre hus (avdelinger). Vi har også en familieavdeling. Der kan barn sammen med familien være til fire ukers opphold. I tillegg til avdelingene har Østbytunet ambulante tjenester.

Tilbud gis etter søknad fra Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Helse Sør- Øst. Driftskontrakt er med Regionalt Helseforetak Helse Sør-Øst.

Søknadsskjema: Klikk her

....eller kontakt oss på post@ostbytunet.no


Østbytunet gir tilbud til:

• barn som pga sin væremåte er kommet "på kant med" egen skole og nærmiljø

• barn som trenger sosial erfaring og trening

• barn med liten tro på seg selv, med svakt selvverd og negativt selvbilde

• de sinte, "utagerende", barna. Barn med mangel på egenregulering og "selvkontroll"

• vaktsomme barn med uheldige kontakt-, trygghets, og tilknytningserfaringer

• barn som er avvisende til tillitsfull kontakt