English English

NMT på familieavdelingen

Relasjon er viktig! Vi trenger hverandre.

Arbeidet vårt hviler først og fremst på utviklingspsykologi, familieterapi og nyere hjerneforskning.
Vi har også blitt inspirerte av NMT. Titt gjerne på videoene under. Der sier vi litt om hvordan vi bruker NMT på familieavdelingen