English English

Marte Meo

Marte meo er en videobasert veiledningsmetode. Korte videosnutter fra samspill analyseres og utfra analysen kommer man fram til hvilken utviklingsstøtte barnet trenger fra den voksne. Vi bruker Marte Meo både på familieavdelingen, hjemme hos familien og på skole og i barnehage. Det innhentes alltid skriftlig samtykke fra de som filmes på forhånd. Opptakene blir oppbevart i henhold til lovverk, og blir slettet ved avslutning av veiledningen. På familieavdelingen er vi flere som er sertifiserte Marte Meo terapeuter. Du kan lese mer om Marte Meo metoden her:

http://www.martemeo.no/marte-meo-metoden/