English English

Pakkeforløp


Overordnet pakkeforløpskoordinator er sjefpsykolog Rune Frøyland,
 
Avdelingsvise pakkeforløpskoordinatorer:
Avdeling Hus 1: Psykologspesialist Linn Jørgensen
Avdeling Hus 2: Psykologspesialist Ann-Karin Bakken
Avdeling Eplehagen: Psykologspesialist Christin Weiss
Familieavdelingen: Psykologspesialist Kristin Skogen
 
Telefon til alle: Sentralbord 67 92 20 40