English English

Pakkeforløp


Overordnet pakkeforløpskoordinator er sjefpsykolog Ann-Karin Bakken
 
Avdelingsvise pakkeforløpskoordinatorer:
Avdeling Hus 1: Psykologspesialist Hedvig Castberg Tresselt
Avdeling Hus 2: Psykologspesialist Ane Emilie Larsen Skjølaas
Avdeling Eplehagen: Psykologspesialist Vanja Norheim-Næss
Familieavdelingen: Psykologspesialist Kristin Skogen
 
Telefon til alle: Sentralbord 67 92 20 40