English English

Avdelinger

På Østbytunet kan vi ha 23 barn i behandling. 18 av disse på døgnplass og 4 på dagplass.


Barna er fordelt på tre hus (avdelinger). Ett barn med familie kan være til fire ukers opphold i Familieavdelingen.

I tillegg til avdelingene har Østbytunet ambulante tjenester.

Ta gjerne kontak med oss for mer informasjon.