English English

DØGNAVDELING

De tre døgnavdelingene er: "Hus 1", "Hus 2" og "Eplehagen".


Barn som er på døgnopphold har sitt eget rom. Antall overnattinger per uke er etter individuell vurdering. Helger tilbringes alltid hjemme. Ingen barn har bosted på Østbytunet. Erfaring er at barn trives godt på Østbytunet.

Østbytunets avdelinger gir primært langtids døgnbehandlingstilbud. Avdeling "hus 1" gir tilbud til de yngste barna, fra 8-10 år. Avdeling "hus 2" gir tilbud til barna fra 10-12 år, og avdeling Eplehagen gir tilbud til de eldste barna, 12-13 åringer. Aldersgrensene for avdelingene er ikke absolutte og fravikes ved behov.

Vanlig lengde på oppholdene er halvannet til to år, og sjeldent kortere enn ett skoleår.

Barn som har dagtilbud er vanligvis på en av avdelingene en ettermiddag per uke, men overnatter ikke. 

Avdelingene Hus 1 og Hus 2 har hver plass til seks barn for døgnopphold fra mandag til fredag, og to plasser for dagopphold. Avdeling Eplehagen har plass til seks barn på døgnplass og èn plass for dagopphold.