English English

Undervisning/veiledning

Fagutviklingsenheten tilbyr undervisning og veiledning knyttet til forståelse av utviklingstraumatiserte barn.

Undervisningen og veiledningen kan rettes mot mange ulike miljøer; institusjon, skole, politi, domstolsapparatet, barnehager, kriminalomsorgen eller andre. Både undervisningen og veiledningen tar utgangspunkt i vår kunnskap om NMT (The Neurosequential Model of Therapuetics, www.childtrauma.org) og erfaringen vi har med å bruke nyere traumekunnskap i møte med utviklingstraumatiserte barn.

Vi tilbyr NMT-kartlegging av barn og vi utarbeider tiltaksplaner. Dette er nyttig for å få oversikt over behov og nødvendige tiltak hos barn med kompleks og sammensatt problematikk og for å forstå barnets fungering. 

Østbytunet har utviklet en miljøterapeutisk praksis knyttet til redusering av tvang og holdinger ut fra nyere kunnskap om traumatisering. Praksis er basert på Løvstad-skolen men modifisert av oss slik at den er i tråd med hva vi nå vet om stimulering av kropp og sanser, tilstandsavhengig fungering og sensitivisering av stressresponssystemet. Vi kaller vår tilnærming til tvang for MUA – Mestring av Utfordrende Adferd. Fagutviklingsenheten tilbyr kurs og opplæring i denne tilnærmingen. Opplæringen består av teori og praktiske øvelser. 

Kaja Næss Johannesen leder Østbytunets enhet for Fagutvikling og driver prosjektet «Fra alarm til ro» med fokus på hvordan redusere alarmreaksjoner og kraftig uro hos barn ved å iverksette systemer og handlinger som er ned-regulerende. Fagutviklingsenheten har samarbeid med Bruce Perry i USA.

Kontakt psykologspesialist Kaja Næss Johannesen, telefon 67 92 20 40.