English English

Hva hjelper?

Vi tror dette hjelper:

Bli tatt på alvor og respektert
Forstå følelser bak atferd
Anerkjenne følelser og opplevelser
Gi rom for utvikling i trygge relasjoner
Se foreldre som ressurs