English English

Familieavdeling

Østbytunet har en familieavdeling i tillegg til de tre døgnavdelingene. Familieavdelingen består av en døgnenhet for innleggelse av familier og en ambulant Familie- og nettverksenhet.

Om oss på familieavdelingen

Vi tilhører spesialisthelsetjensten innen psykisk helse for barn, og det er BUP som henviser til oss. Alle familier vi møter har krevende utfordringer og store omsorgsoppgaver. Hos oss vil du treffe engasjerte pedagoger, psykologer og familieterapeuter som er opptatt av å møte enkeltmennesket med respekt og verdighet. Foreldre er i en særskilt posisjon til å hjelpe barna sine, og har derfor en viktig rolle i familiearbeidet vårt. Vi vil utforske, sammen med familier, nye måter å forstå barn og foreldre på, og vi vet at bak all atferd finnes følelser og intensjoner. Vi ønsker å formidle håp om at noe kan bli annerldes og gi muligheter til endring og utvikling.

Sentrale elementer i arbeidet vårt:

  • Fokus på alle i familien
  • Følelsesregulering og tilstandsavhengig fungering
  • Legge til rette for at barn kan fortelle og sette ord på egen livssituasjon
  • Åpne opp for tabuiserte temaer
  • Utviklingsstøttende samspill
  • Relasjonskompetanse
  • Hjernens fungering og traumetriggere

Underveis i arbeidet vårt samarbeider vi med instansene som skal følge familien videre, for eksempel BUP, PPT, skole, barnevern, fastlegen eller psykisk helsetjeneste i kommunen.