English English

Familieavdeling

Østbytunet har en familieavdeling i tillegg til de tre døgnavdelingene. Familieavdelingen består av en Døgnenhet for innleggelse av familier og en ambulant Familie- og nettverksenhet.


Døgnenheten for familier har lokaler i "avdeling Eplehagen" (gult hus), i fløyen til høyre på bildet. Familieavdelingen kan ha èn familie til opphold om gangen i en egen leilighet. Avdelingen har tre familieterapeuter, en spesialpedagog og en psykolog.

Familieavdelingen er et tilbud for familier som har barn i alderen 0-13 år som har vansker av ulik art, og der familien strever med forståelse og samspill. Målsettingen er å hjelpe foreldre til å møte hverdagens utfordringer og de vanskene barnet har på en god måte. Søsken kan også delta i oppholdet. Det vil være fleksibelt i dialog med familiene om de skal være på døgn- eller dagtilbud.

Behandlingen vil bestå av:

- en forberedende periode hvor målsetninger for arbeidet utformes og informasjon deles mellom familien, henviser og Østbytunet

- en innleggelsesperiode (lengden på denne vil variere etter behov, men stort sett være i 4 uker) som er den intensive behandlingsperioden

- en periode i etterkant av oppholdet hvor Østbytunet og familien samarbeider om å videreføre og opprettholde endringene man har arbeidet med under oppholdet. Denne perioden vil også innebære overføring til de instansene som skal følge familien videre, for eksempel skole, fastlege, BUP eller psykisk helsetjeneste i kommunen. 

Barnet og eventuelle søsken i skolealder vil motta undervisning av spesialpedagog i samarbeid med barnas hjemskole.

Familieavdelingens ambulante Familie- og nettverksenhet gir intensivt og ambulant tilbud til familier og barns nettverk, hvorav skolen er det viktigste. Det ambulante tilbudet er laget som et alternativ til døgninnleggelse for enkelte barn der vi vurderer at vi kan klare å unngå innleggelse.

Familien (barnet og foreldrene) er i den intensive perioden til samtale en dag per uke på behandlingshjemmet. I tillegg er spesialpedagog en dag per uke på barnets hjemskole for observasjon og veiledning.